Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ

Ἁφωνος

Σἰφουνας ἐφερε τὀσα δεινἀ

Χἀνοντ᾽ ελπἰδες, σβὐνει κ᾽αστροφεγγιἀ

Κι εγὠ μἐνω ἀλλαλη, χωρἰς φωνἠ

χωρἰς πνοἠ

γιἀ να ζητἠσω

ν᾽αποκτἠσω

ὀσα η ζωἠ μου εἰχε υποσχεθεἰ.

Αλλἀ τὠρα η ἰδια η ζωἠ

διατἀζει να σωπἀσω

αλλοιὠς τα λἰγα ποὐχω

κι αυτἀ θε να τα χἀσω.