Κατερίνα Ηλιοπούλου

Νανούρισμα

 

To δωμάτιο αυτό είναι παραγωγός νύχτας

Τα κρεβάτια είναι πηγάδια

Μέσα τους αναπαύεται η αντανάκλασή σου

Εσύ στέκεσαι μπρος στο ανοιχτό παράθυρο

Το παράθυρο βρίσκεται σε τέτοια θέση

Ώστε να πλαισιώνει συμμετρικά το καμπαναριό

Κάθε κτύπος της καμπάνας

Παραμορφώνει τη γεωμετρία του χώρου

Στον τελικό κτύπο το δωμάτιο είναι μια σταγόνα

Το σώμα της αναμονής ιδρώνει.