Λιάνα Σακελλίου

Ἄφωνοι

Πέθανα στά δεκαεννιά μου ἀπό τόν κόκκινο θάνατο _ μ’ έθαψαν στό Μοναστήρι.

Πάρτε με ἀπό εδώ, γλυτῶστε με πέφτω στό γκρεμό _
ἡ πανώλη.

Ἥμουν Τοῦρκος αἰχμάλωτος τοῦ Βαλκανικοῦ ἔπαθα ἐξανθηματικό τύφο _
μ’ ἔθαψαν στόν Τουρκόδρομο.

Δέν περιελήφθην στόν κατάλογο προαγωγῆς ὧς ̓Αξιωματικός τοῦ Ναυτικοῦ _
ἔκανα χαρακίρι.

Ἐπί Τουρκοκρατίας μ’ ἐκτέλεσαν στό Δασκαλειό. Ἧταν ὁ τόπος ἐκτελέσεων _
ἥμουν δασκάλα, εἶπαν ὅλοι.

Ἐκκενῶστε τά σπίτια σας κύριοι. Ἡ φωτιά πλησιάζει _